kraina montesori

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Kraina Montessori rozpoczyna działalność we wrześniu 2015 roku.

Nasze motto: Otwórzmy dziecku świat wskazuje na cel, którym jest właściwe przygotowanie dzieci do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie społecznej.

Oferujemy edukację i rozwój wychowanków opierając się na pedagogice Marii Montessori, która zakłada rozwój dziecka we własnym tempie i według własnych możliwości. Zarówno dziecko zdrowe jak i niepełnosprawne osiąga sukcesy na miarę swoich sił i możliwości fizycznych, intelektualnych, emocjonalnych.

Dzieci w przedszkolu Montessori przebywają w specjalnie przygotowanym otoczeniu, przypominającym warunki domowe.

Cechuje je ład i harmonia, porządek, prostota i dostępność wszelkich materiałów – pomocy edukacyjno – rozwojowych uporządkowanych tematycznie.
Panuje tu spokój i cisza, co umożliwia dzieciom pełne skupienie i zaangażowanie w pracę.

Dzieci same wybierają pomoce, z którymi chcą pracować i same decydują, ile czasu temu poświęcą. Jednocześnie akceptują i stosują się do ustalonych wspólnie zasad i reguł. Dziecko wychowane w duchu Montessori jest wewnętrznie zrównoważone, spokojne, opanowane, wrażliwe na innych. Ma poczucie własnej wartości i godności.

W naszym przedszkolu korzystamy z nowoczesnych i innowacyjnych technologii. Oferujemy dzieciom niezwykle ciekawe zajęcia z wykorzystaniem podłogi interaktywnej. Podczas różnorodnych aktywności – gier, zabaw ruchowych, językowych, poznawczych dzieci przeżywają niesamowite przygody. Integrują się z multimedialnym światem za pomocą ruchów rąk i nóg. Zajęcia edukacyjne stają się dla dzieci przede wszystkim wspaniałą zabawą.
Do naszego przedszkola zapraszamy dzieci od 1 roku życia.

Oferujemy

 • Codzienną naukę języka angielskiego
 • Zajęcia w małych grupach mieszanych wiekowo
  – grupy liczące maksymalnie 15 osób,
  – grupy 4 osobowe, dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Zajęcia terapeutyczne dobrane do indywidualnych potrzeb dzieci:
  – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  – zajęcia z psychologiem
  – terapia logopedyczna
  – terapia pedagogiczna
  – dogoterapia
  – terapia integracji sensorycznej SI
  – indywidualne zajęcia rewalidacyjne
  – terapie indywidualne
 • Zajęcia dodatkowe
  – ekologiczne
  – artystyczne
  – teatralne
  – muzyczne
  – gimnastyka korekcyjna
  – logorytmika
  – tematyczne koła zainteresowań

Zapewniamy przyjazną, rodzinną atmosferę opartą na wzajemnej akceptacji, szacunku i bezpieczeństwie.

Zapraszamy!

ul. Wiadukt 5 lok. 7h i 8h
15-001 Białystok

tel. 85 688 58 47, 723 508 747

www.krainamontessori.pl